TeliaSonera gör ny storsatsning på Norrland

TeliaSonera tar nästa steg i att bygga det nya digitala Sverige genom att förstärka fiberinfrastrukturen i Norrland. Dotterbolaget Skanova ska nu lägga ner mer än hundra mil fiberkabel från Luleå till Örebro. Den utökade kapaciteten är viktig för det regionala näringslivets utveckling och ambition att bli en nod för datatrafik i Europa.

Den fiberkabel som nu läggs ner kan hantera enorma mängder datatrafik och är en så kallad transportkabel som förbinder regionens fiber- och mobilnät med resten av Sverige och världen. Kabeln som fått namnet Skanova Backbone North kompletterar den redan befintliga transportkabeln längs med norrlandskusten. Arbetet har redan påbörjats ska vara klart i slutet av 2016.


– Investeringen vi nu gör i Norrland är värd mer än 370 miljoner kronor. Den 125 mil långa fiberkabeln genom Norrlands inland blir en del av ryggraden i Sveriges nya digitala infrastruktur. Den kommer bidra till att öka regionens attraktionskraft mot globala internetbolag som söker platser för att etablera datacenter i Europa. Dessutom skapar vi förutsättningar för den fortsatta utbyggnaden av fiber- och mobilnät i Norrland, säger Malin Frenning, VD för TeliaSonera Sverige.


För att bygga lokala fibernät krävs förbindelse till omvärlden. Den nya transportkabeln skapar möjligheter för att ansluta lokala fibernät längs sträckan Luleå till Örebro. Även mobilnätet gynnas. Trafiken mellan mobilmaster transporteras i allt högre utsträckning i fibernät. En förstärkt fiberinfrastruktur förbättrar därför förutsättningarna för Telias fortsatta utbyggnad av mobilnäten i Norrlands inland, då särskilt 4G som är utvecklat för att hantera allt mer datakrävande internettjänster i mobilen.


Öppen fiber
Utbyggnaden av TeliaSoneras fibernät i Sverige står Skanova för, som äger och driver öppna fibernät i hela Sverige. Utbyggnaden baseras på efterfrågan på fiberanslutning från hushåll och företag i kommunen och det ansvarar bland annat Telia Öppen Fiber för, i samverkan med aktörer som kommuner, byalag och ekonomiska föreningar. Öppna fibernät innebär att alla operatörer i Sverige kan ansluta sig och varje kund kan välja mellan flera olika tjänsteleverantörers erbjudanden för bredbandstelefoni, digital-tv och bredband.


För mer information, kontakta gärna nicholas.rundbom@teliasonera.com, 072-5116673 besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2013 uppgick omsättningen till 101,7 miljarder SEK, EBITDA till 35,6 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,46 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.