TeliaSoneras förvärv av Zitius har nu godkänts

Förvärvet av bolagsgruppen inom öppna fibernät som kommunicerades den 18 december, 2013, har nu godkänts av konkurrensmyndigheten. Förutom Zitius, omfattade förvärvet också Quadracom Networks och tjänsteleverantören Riksnet. Den totala köpeskillingen uppgick till 473 MSEK på skuldfri basis.


Förvärvet konsolideras av TeliaSonera i slutet av maj och kommer att ingå i TeliaSoneras svenska verksamhet.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2013 uppgick omsättningen till 101,7 miljarder SEK, EBITDA till 35,6 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,46 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.