TeliaSonera redovisar pro forma-siffror för ny organisation

TeliaSoneras pro formaredovisning för första kvartalet 2012 till och med första kvartalet 2014, i linje med den nya organisation som gäller från 1 april i år, är nu tillgänglig på TeliaSonera.com.

Uppgifterna tillhandahålls för att underlätta jämförelser när TeliaSoneras rapporterar baserat på den nya organisationen från och med andra kvartalet 2014 och framåt. TeliaSonera rapporterar resultatet för det andra kvartalet den 17 juli klockan 07:00 CET.