TeliaSonera förvärvar Tele2:s norska verksamhet och ökar takten i rikstäckande 4G-utbyggnad

TeliaSonera förvärvar Tele2s verksamhet i Norge till ett värde av 5,1 miljarder kronor på skuldfri bas. Företaget har också åtagit sig att uppnå 4G-täckning på 98 procent av befolkningen till år 2016, två årtidigare än vad som krävs

Transaktionen kommer att öka TeliaSoneras mobila marknadsandel i Norge till cirka 40 procent från 23 procent och mobilabonnemangen ökar till 2,7 miljoner från 1,6 miljoner. För att visa kundnyttan av konsolideringen påskyndar Teliasonera 4G utbyggnaden för att nå 98 procents befolkningstäckning till 2016 istället för 2018.


– Jag är mycket glad över att vi har kunnat nå en överenskommelse om förvärv av Tele2 i Norge. Strategiskt passar verksamheten bra in i TeliaSonera och förvärvet är i linje med vår ambition att stärka vår position på våra kärnmarknader. Samtidigt är det möjligt för oss att investera både snabbare och mer i att leverera de bästa tjänsterna till förmån för de norska kunderna och det norska samhället, säger Johan Dennelind, VD och koncernchef för TeliaSonera.


Samgåendet beräknas medföra integrationskostnader på 250–450 miljoner kronor och investeringar för att hantera den ökade trafiken uppskattas till 350 miljoner kronor. Betydande kostnadssynergier förväntas också, de uppskattas till minst 800 miljoner kronor per år från 2016.


– Vi ser fram emot att välkomna Tele2:s personal och kunder till NetCom och TeliaSonerafamiljen. Den större skalan på vår verksamhet förbättrar vår konkurrenskraft och förmåga att erbjuda mobila internettjänster till företag och konsumenter i hela landet, inklusive landsbygden där det krävs stora investeringar, säger August Baumann, chef för TeliaSoneras norska verksamhet NetCom.


När förvärvet är genomfört kommer NetCom att erbjuda alla Tele2:s kunder tillgång till ett rikstäckande 4G-nät, som för närvarande når 3,2 miljoner personer i Norge och år 2016 praktiskt taget alla norrmän. TeliaSonera kommer att fortsätta att erbjuda flera olika varumärken på den norska marknaden, såväl premium som utmanare.


Förvärvet förutsätter godkännande från den norska konkurrensmyndigheten och förväntas slutföras senast första kvartalet 2015.

Analytiker-telefonkonferens klockan 08.30
TeliaSonera bjuder in till en analytiker-telefonkonferens med TeliaSoneras VD och koncernchef Johan Dennelind och finansdirektör Christian Luiga.

Telefonnummer:
+44 (0) 1452 541003 eller 08 566 194 45

Kod:
70696222

Om TeliaSonera Norge:
TeliaSonera verkar under varumärkena NetCom och Chess. Under 2013 uppgick nettoomsättningen till 7 056 MSEK och EBITDA, exklusive engångsposter, uppgick till 2 144 MSEK. Antalet mobilabonnemang var 1 590 000 i slutet av det första kvartalet 2014.

Om Tele2 Norge:
Tele2 verkar under varumärkena Tele2, One Call, My Call och Network Norway. Under 2013 uppgick nettoomsättningen till 4 132 MSEK och EBITDA uppgick till 121 MSEK. Antalet mobilabonnemang var 1 133 000 och antalet fasta abonnemang var 60 000 vid utgången av det första kvartalet 2014.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-07-07, kl 07.00.