TeliaSoneras delårsrapport januari–juni 2014

TeliaSoneras delårsrapport januari-juni 2014 offentliggörs torsdagen den 17 juli, 2014, cirka kl 07.00 och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.teliasonera.com inför press- och analytikerkonferensen.

Torsdagen den 17 juli 2014


Press- och analytikerkonferens
Tid:
09.30 CET

Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Stureplan 8, Stockholm


TeliaSoneras koncernchef och VD Johan Dennelind och finansdirektör Christian Luiga presenterar delårsrapporten januari-juni 2014.


Presslegitimation eller motsvarande fordras för att delta.


Press- och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på www.teliasonera.com.


Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen
Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.


Telefonnummer:
+46 8 566 194 89, 0200 125 899
Kod
:    

64683961


Observera att det kan uppstå en fördröjning om upp till 30 sekunder mellan webbsändningen och telefonsändningen om du följer konferensen både över internet och telefon.


Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 22 juli, 2014.

Telefonnummer:
+44 (0) 145 255 00 00
Kod
:

64683961


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2013 uppgick omsättningen till 101,7 miljarder SEK, EBITDA till 35,6 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,46 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.