TeliaSonera och DNA inleder samarbete inom nätverksdelning i östra och norra Finland

Sonera, TeliaSoneras finländska verksamhet, och den lokala finländska operatören DNA har ingått avtal om att dela mobilnät i glest bebyggda norra och östra Finland. Samriskföretaget möjliggör en effektivare utbyggnad och drift av radionät i ett område som utgör 50 procent av Finlands totala yta men där endast cirka 15 procent av landets befolkning bor. Genom det förbättras kundupplevelsen i termer av täckning, hastighet och kvalitet.

TeliaSonera är skyldigt att nå en 99-procentig befolkningstäckning för 4G-nätet i Finland före slutet av 2018, och med det här avtalet om nätverksdelning kommer målet att nås effektivare.


– Utbyggnaden i östra och norra Finland är en viktig del av vår ambition att förbättra kundupplevelsen och effektiviteten i alla våra nät. Vi har positiva erfarenheter av nätverksdelning på andra marknader. Tack vare samarbetet med DNA kan vi snabbare uppfylla vårt löfte att tillhandahålla det bästa nätet i Finland. Vi kan även påskynda utrullningen av supersnabbt mobilt internet i hela Finland, säger Robert Andersson, chef för TeliaSoneras region Europa.


Samriskföretaget “Suomen Yhteisverkko Oy” ska bygga och drifta ett för parterna gemensamt radioaccessnät med 2G-, 3G- och 4G-teknik. Bolaget kommer att äga radionätsutrustningen och hyra master och basstationer av operatörerna eller tredje part. Samriskföretaget beräknas starta verksamheten i början av 2015.


Det gemensamma nätet innebär ett ökat antal basstationer, bättre täckning och större kapacitet i de glest bebyggda områdena i östra och norra Finland. Operatörerna kommer även att förena sina 800 MHz-frekvensblock för att erbjuda kunderna i dessa områden snabbare 4G-uppkoppling och större kapacitet. Nätverksdelningen har ingen inverkan på tjänsterna för slutkunderna. Sonera och DNA kommer var för sig att fortsätta att erbjuda kunderna konkurrerande tjänster även i de områden där nätverket är gemensamt.


Samriskföretaget kommer att styras gemensamt, enligt konsensusprincipen. Sonera äger 51 procent av bolaget och DNA 49 procent. Antti Jokinen, tidigare nätverkschef på DNA, har utsetts till vd för samriskföretaget.