Information om undersökningar på TeliaSoneras kazakiska operatör Kcell

Idag meddelade Kcells styrelse att bolagets initiala undersökningar har visat att ett antal av bolagets leverantörskontrakt har slutits på ett sätt som inte är i linje med interna policyer och instruktioner. Bolaget fortsätter att utreda frågan, så här långt finns inget som tyder på att det som upptäckts har någon signifikant effekt på Kcells balansräkning eller resultat. Händelsen är en konkret effekt av TeliaSoneras uttalade fokus på att stärka bolagsstyrning och intern kontroll av verksamheten i alla sina majoritetsägda bolag.


Kcell är noterat på börserna i London och Almaty. För ytterligare information se Kcells sajt på www.investors.kcell.kz/en.


 
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på
Twitter @TLSN_Media.


  
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2013 uppgick omsättningen till 101,7 miljarder SEK, EBITDA till 35,6 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,46 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki.
Läs mer på www.teliasonera.com.