Sören Abildgaard utsedd till tillförordnad chef för den kombinerade enheten Group Commercial-Group Technology

I samband med att TeliaSonera ökar fokus på regionerna Europa och Sverige har Sören Abildgaard, vd Telia Danmark, utsetts till tillförordnad chef för den sammanslagna enheten Group CommercialGroup Technology.

Sören Abildgaard har utsetts till tillförordnad chef för den sammanslagna enheten Group Commercial-Group Technology och kommer att ingå i TeliaSoneras koncernledning. Sören Abildgaard är även utsedd till Chief Commercial Officer och representerar Group Commercial samt Group Technology i koncernledningen från och med 8 oktober. Den nya sammanslagna enheten träder i kraft 1 januari 2016.
     
Morten Bentzen, idag chef för företagsaffären inom Telia Danmark, blir ny vd för Telia Danmark från den 8 oktober.
    
Erik Hallberg, tidigare EVP och chef för Region Eurasien, blir ny chef för enheten Global Businesses som blir en del av den sammanslagna enheten Group Commercial-Group Technology. Erik Hallberg rapporterar till Johan Dennelind, koncernchef och vd, TeliaSonera, under implementeringen av enheten.
    
– Den kombinerade enheten Group Commercial-Group Technology är helt avgörande för att vi ska lyckas med vår kommersiella satsning, ta en ledande position inom teknikutvecklingen och leverera på vårt transformationsprogram. Vi har ett starkt team och jag är glad när duktiga kollegor kliver fram, säger Johan Dennelind,
    
– Sören har lång erfarenhet från att driva affärsverksamhet och jag är övertygad om att han kommer att göra ett bra jobb som tillförordnad chef för den sammanslagna enheten och som Chief Commercial Officer. Med Eriks bakgrund och erfarenhet får vi en styrka i att ta vår globala affär till nästa nivå, eftersom det är en viktig del i vår ambition att förändra industrin. Jag önskar även Morten lycka till i arbetet med att leda vår danska verksamhet framåt, säger Johan Dennelind.
    
Rekryteringen av chef för den sammanslagna enheten pågår.
    
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-10-08, kl 09.00.
   
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på
Twitter @TeliaSoneraAB.
    
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.         
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2014 uppgick omsättningen till 101,1 miljarder SEK, EBITDA till 35,2 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,35 SEK. TeliaSonera är noterat på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki.
Läs mer på www.teliasonera.com.