Ny rapport från Equality of Access Board

Rapporten avseende tredje kvartalet 2015 från Equality of Access Board (EAB) är nu publicerad på TeliaSoneras hemsida

EAB har i uppdrag av TeliaSoneras VD att sakligt och opartiskt följa och övervaka likabehandling av operatörskunder på TeliaSoneras bolag Skanova och Network Sales.


EAB består av de två oberoende ledamöterna Torbjörn Nilsson och Ulf Körner samt chefen för TeliaSoneras internrevision, Ulf Lilja. Då Ulf Lilja under andra halvåret 2015 har ett åtagande i ledningsgruppen för den svenska verksamheten, har han inte deltagit i EAB:s arbete under perioden.
EAB:s rapporter publiceras vartannat kvartal.