TeliaSonera får klartecken att köpa Tele2 Norge

Norges konkurrensmyndighet godkänner TeliaSoneras förvärv av Tele2:s norska verksamhet. Som en del av eftergifterna för att få affären godkänd säljs Network Norways kundbas till ICE. TeliaSonera och Tele2 är överens om att priset därför justeras ned från 5,1 till 4,5 miljarder kronor på skuldfri bas. Samtidigt upprepar TeliaSonera ambitionen att 98 procent av norrmännen ska ha tillgång till 4G redan nästa år – två år tidigare än vad kommunikationsmyndigheten kräver.

– Jag är glad att konkurrensmyndigheten ser fördelarna med den här affären. Den är bra, inte bara för våra och Tele2:s kunder utan för hela Norge. Vi blir ett starkare och mer trovärdigt alternativ till Telenor på deras hemmamarknad och vi ökar nu takten i utbyggnaden av mobilt internet ytterligare, säger Johan Dennelind, VD och koncernchef i TeliaSonera.


Redan till sommaren kommer 4,5 miljoner norrmän – 90 procent av befolkningen – och 370 kommuner att ha tillgång till 4G i TeliaSoneras nät. TeliaSoneras ambition är att nå 98 procent av befolkningen med mobilt internet väsentligt snabbare än vad den ansvariga myndigheten Nkom kräver.


Förhandlingarna med konkurrensmyndigheten, Konkurransetilsynet, har varit konstruktiva och syftat till att säkra konkurrensen på mobilmarknaden. Det finns nu möjligheter för en tredje aktör att etablera sig i Norge.


Som en del i överenskommelsen har TeliaSonera träffat avtal med mobiloperatören ICE om dels nationell roaming, dels försäljning av kundbas samt marknads- och säljorganisationen i Network Norway, som erbjuder telefonilösningar till företag. Network Norway är en del av Tele2 och har cirka 90 000 företagsabonnemang. Till följd av framför allt försäljningen av Network Norway reduceras värdet för Tele2:s norska verksamhet från 5,1 till 4,5 miljarder kronor.


Kostnadssynergierna förändras inte av de nya villkoren utan uppskattas – precis som tidigare – till minst 800 miljoner kronor årligen, med full effekt under andra halvan av 2016. Integrationskostnaderna ligger kvar i spannet 250-450 miljoner kronor och investeringar för att hantera den ökade trafiken uppskattas till 350 miljoner kronor, varav 140 miljoner kronor togs i fjol.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-02-05 kl 09.00.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TeliaSoneraAB.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2013 uppgick omsättningen till 101,7 miljarder SEK, EBITDA till 35,6 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,46 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.