TeliaSonera lånar upp 500 MEUR i obligationsmarknaden

Idag emitterade TeliaSonera en 20-årig obligation om 500 miljoner EUR, med förfall i februari 2035, inom ramen för befintligt 12-miljarder Euro EMTN-program (Euro Medium Term Note). Räntekostnaden blev 1,70 procent per år motsvarande Mid-swaps +63 räntepunkter.

– Denna transaktion visar tydligt på den stora efterfrågan på bra kreditkvalitet på långa löptider, säger Christian Luiga, finansdirektör TeliaSonera.

Transaktionen genomfördes gemensamt av BNP Paribas, Barclays, Crédit Agricole och Goldman Sachs.Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-02-16, kl 20.15 (CET).