Uppdatering av TeliaSoneras verksamhet efter jordbävningen i Nepal

TeliaSoneras majoritetsägda bolag i Nepal, Ncell, arbetar dygnet runt för att hjälpa sina anställda och partner sedan en kraftig jordbävning drabbat Nepal i helgen. Det finns inga rapporter om att någon av Ncells 515 anställda ska vara skadad. Ncell fortsätter arbetet med att hålla igång mobilnätet för att underlätta de pågående hjälpinsatserna.

Ncells högsta prioritet är och har varit att komma i kontakt med sina anställda och ge dem bästa möjliga hjälp i denna svåra situation. Idag, måndag, har Ncell fått kontakt med samtliga anställda.


Tidigt på måndag morgon skickade TeliaSonera ett flygplan med tält, vattenreningsutrustning och mediciner till Nepal för att stabilisera och förbättra arbetsförhållandena för Ncells anställda och säkra fortsatt verksamhet.


Större delen av Ncells mobilnät i Nepal fungerar men det är hårt belastat och flera hundra basstationer har problem med elförsörjning. Detta leder till trängsel i mobilnätet och Ncell uppmanar därför alla att kommunicera via SMS för att på så sätt minska trycket.


Ncells krisledningsgrupp har etablerat kontakt med bolagets leverantörer av utrustning och serviceteam försöker återstarta så många basstationer som möjligt. För närvarande är det inte möjligt att överblicka skadorna och kostnaderna som orsakats av jordbävningen.


För att garantera att Ncells kunder kan kommunicera med familj och vänner, har Ncell fyllt på SIM-kort med ett belopp tillräckligt för att ringa nödvändiga samtal. Ncell förser också kunderna med 50 fria SMS som en första åtgärd. Samtal och SMS mellan flertalet av TeliaSoneras europeiska verksamheter och Nepal är gratis, men på grund av skadorna på mobilnätet har Ncell gjort bedömningen att det inte är möjligt med fria samtal i Nepal eftersom det skulle belasta mobilnätet ytterligare och äventyra räddningsinsatserna. Ncell utvärderar denna fråga löpande.


För ytterligare information om Ncell och jordbävningen, vänligen läs artiklar på teliasonera.com.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TeliaSoneraAB.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2014 uppgick omsättningen till 101,1 miljarder SEK, EBITDA till 35,2 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,35 SEK. TeliaSonera är noterat på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.