Förändringar i TeliaSoneras koncernledning

TeliaSonera grupperar om i koncernens ledning. Hélène Barnekow blir chef för region Sverige medan Malin Frenning får en ny roll i koncernledningen med ansvar för teknologi och transformation. Sverker Hannervall lämnar TeliaSonera.

– TeliaSonera genomför flera tunga och viktiga investeringar i ny teknik, samtidigt som vi stärker den kommersiella agendan, inte minst i Sverige. Rätt personer att driva detta viktiga förändringsarbete är Malin Frenning och Hélène Barnekow som därför får nya roller i TeliaSoneras koncernledning, säger TeliaSoneras koncernchef och VD Johan Dennelind.


Hélène Barnekow blir ny chef för region Sverige och ingår i koncernens ledningsgrupp. Hon har arbetat för TeliaSonera sedan april 2014 som chef för Group Commercial där hon varit avgörande för att sätta agendan som ska förändra TeliaSonera till den nya generationens telekombolag. Tidigare har Hélène Barnekow arbetat på EMC, SonyEricsson och Ericsson.


Malin Frenning får en ny roll i koncernledningen med ansvar för Group Technology och det pågående förändringsarbetet, det så kallade ”Invest to save”-programmet. Malin Frenning har en lång bakgrund i TeliaSonera och Telia och har de senaste 18 månaderna framgångsrikt lagt grunden för en integrerad verksamhet i Sverige med 10 miljoner kunder inom fast och mobil telefoni, bredband och TV. Hon har också satt i gång transformationsprogrammet ”Invest to save” som kommer att ge besparingar på 1,3 miljarder kronor i Sverige med full effekt 2018.


Sverker Hannervall, TeliaSoneras CTO, kommer att lämna bolaget efter sju år i koncernledningen i olika befattningar. Han har bland annat infört en samordnad teknikorganisation och har varit viktig för att förändra TeliaSonera. Under uppsägningstiden på tolv månader kommer Sverker Hannervall att vara seniorrådgivare till TeliaSoneras VD och koncernledning i ICT-relaterade strategiska frågor.


Staffan Åkesson blir tillförordnad Chief Technology Officer, medan Jonas Hasselberg och Jannike Grüner kommer att leda arbetet inom Group Commercial.


Samtliga förändringar gäller från och med den 1 juli.


 
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-06-25, kl 08.30.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TeliaSoneraAB.Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


  
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2014 uppgick omsättningen till 101,1 miljarder SEK, EBITDA till 35,2 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,35 SEK. TeliaSonera är noterat på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.