Ny rapport från Equality of Access Board

Rapporten avseende första kvartalet 2016 från Equality of Access Board (EAB) är nu publicerad på Telia Companys hemsida.

EAB har i uppdrag av TeliaSoneras VD att sakligt och opartiskt följa och övervaka likabehandling av operatörskunder på TeliaSoneras bolag Skanova och Network Sales. EAB består av de två oberoende ledamöterna Torbjörn Nilsson och Ulf Körner samt chefen för TeliaSoneras internrevision, Ulf Lilja. EAB:s rapporter publiceras vartannat kvartal.