Telenor och TeliaSonera kommenterar EU-kommissionens uttalande

EU-kommissionen har i dag tagit nästa steg i undersökningen av den föreslagna fusionen av TeliaSonera och Telenors verksamheter i Danmark genom att rikta ett så kallat statement of objections till de två företagen. Ett sådant besked är vanligt i samband med fusioner.

I motsats till de farhågor som framförs i EU:s meddelande, är vi övertygade om att fusionen i slutändan kommer att gynna konkurrensen och de danska konsumenterna. Vi kommer att fortsätta vår konstruktiva dialog med kommissionen för att se till att alla frågor besvaras på ett tillfredsställande sätt.

Vi fortsätter att vara engagerade i den danska marknaden men har också insett att det behövs en grundläggande förändring. Konkurrensen är hård på den danska mobilmarknaden och kommer så att förbli. Sammanslagningen av Telia och Telenor i Danmark handlar om att skapa ett bolag med en storlek och en kapacitet för att kunna investera och konkurrera – om pris, kvalitet och innovation.


Allt detta kräver investeringar, och om vi blickar tillbaka har just detta varit en utmaning. En oförändrad situation leder till fortsatt minskade investeringar. Vi vill bygga ett starkt och lönsamt företag som har nödvändiga resurser att investera i Danmark. Först och främst handlar detta om att vi ska kunna erbjuda den bästa upplevelsen för både privatkunder och alla företag som litar på oss varje dag.


Investeringar i nätverk och teknik ger tydliga fördelar för privatkunder och företag i ett allt mer uppkopplat samhälle som kräver snabbhet, kvalitet och säkerhet. Vi är övertygade om att detta kommer att förbättras med vår nya organisation i Danmark.


Vi är övertygade om att fusionen kommer att godkännas under andra halvåret 2015.