Första medlemmarna i ledningsgruppen för TeliaSoneras och Telenors samägda företag i Danmark har utsetts

Hilde Tonne från Telenorkoncernens ledningsgrupp har utsetts till VD för det framtida samägda bolaget i Danmark. Telia Danmarks VD Søren Abildgaard och Finansdirektör Dennis Kilian har utsetts till vice VD respektive Finansdirektör. Alla tre kommer att närvara på ett pressmöte i dag klockan 11.30 CET i Köpenhamn.

– Vi är glada över att kunna meddela att Hilde Tonne, Søren Abildgaard och Dennis Kilian har utsetts till blivande VD, Vice VD med ansvar för privatmarknaden med varumärken, kanaler och marknadsföring respektive Finansdirektör i TeliaSoneras och Telenors framtida samägda bolag. Deras kompetenser, kärnkunskap och erfarenhet inom olika områden kompletterar varandra väl och gör dem till en mycket stark ledningsgrupp, säger Robert Andersson, EVP och Head of Region Europa i TeliaSonera.


Hilde Tonne har varit medlem i Telenorkoncernens ledningsgrupp sedan 2007 och Head of Group Industrial Development sedan september 2011.


– Hilde Tonne är en mycket kompetent och erfaren ledare med en stark meritlista för att driva förändringar och utmana status quo. Hennes bakgrund och tidigare erfarenheter lämpar sig perfekt för att kunna förena dessa två verksamheter och forma ett nytt, starkt och innovativt bolag med ambitionen att utmana den danska telekommarknaden, säger Robert Andersson, EVP och chef för region Europa i TeliaSonera.


Søren Abildgaard har varit vd för Telia Danmark sedan januari 2011.


– Søren Abildgaard har utnämnts för sin branschinsikt, kommersiella förståelse och operativa kunskap. Han har visat förmåga att anpassa sig till en miljö i snabb förändring och omsätta strategiska visioner i handling. Trots tuffa tider har han skapat en miljö där medarbetarna har trivts, säger Kjell-Morten Johnsen, EVP och Europachef i Telenor.


Dennis Kilian har varit CFO på Telia Danmark sedan mars 2013.


– Dennis Kilian har utsett för sin mycket goda kunskap inom det finansiella området, sin kommersiella förståelse och analytiska förmåga, vilket gör honom till en viktig nyckelspelare för verksamheten. Han har haft en mycket viktig roll att utveckla och definiera den övergripande strategin för Telia Danmark, och han har säkerställt att affärsbeslut grundat sig på sunda ekonomiska kriterier, säger Kjell-Morten Johnsen.


En robust operatör på den danska marknaden


Hilde Tonne, Søren Abildgaard och Dennis Kilian tillträder sina befattningar så snart det nya företaget etableras efter att EU-kommissionen godkänt fusionen, vilket förväntas ske under andra halvan av 2015. Innan dess, från och med den 1 augusti, tillträder Hilde Tonne som programchef för ett mindre Köpenhamnsbaserat team av medarbetare från TeliaSonera och Telenor, för att förbereda fusionen av de två danska verksamheterna.


– I och med fusionen av Telia och Telenor blir vi en stark operatör på den danska marknaden. Detta kommer att gynna våra kunder som kan se fram emot värdefulla tjänster och en förbättrad nätupplevelse. Jag ser verkligen fram emot att träffa alla medarbetare inom Telia och Telenor i Danmark när vi inleder denna resa för att etablera ett nytt samägt företag på den danska marknaden, säger Hilde Tonne.


Pressmöte i dag klockan 11.30 CET i Köpenhamn.


Telenor och TeliaSonera ordnar en presskonferens med Hilde Tonne, Søren Abildgaard, Dennis Kilian,
TeliaSonera’s EVP och Head of Region Europe i TeliaSonera, Robert Andersson och Telenor’s Executive Vice President and Head of Europe, Kjell-Morten Johnsen.


Pressmötet äger rum i dag klockan 11.30 på Hotel D’Angleterre på Kgs Nytorv i Köpenhamn.


Kontaktpersoner för medier:

Maria Vilhardt, Communication Director, Telenor Denmark,
mvil@telenor.dk, tfn: +45-6050 7014

David Engstrøm, Head of Press, Telia Danmark,
david.jagerstedengstrom@teliasonera.com, tfn: +45-2827 8185

Eller kontakta TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TeliaSoneraAB.