TeliaSonera är inte en långsiktig ägare i region Eurasien

TeliaSonera kommer att öka sitt fokus på sina regioner Europa och Sverige som en del av strategin att bygga det nya TeliaSonera. En process har startats för att minska närvaron inom region Eurasien och över tid lämna den helt.

TeliaSonera har sedan 2013 haft ett stort fokus på att ta Eurasien till nästa nivå. Stora förbättringar har genomförts inom bland annat ägarstyrning och hållbarhetsarbete. Det är vår övertygelse att det är möjligt att göra affärer i Eurasien som är både lönsamma och hållbara – men det är viktigt att etableringen sker på rätt sätt.


– Tack vare två år av hårt arbete med att förbättra de eurasiska verksamheterna inte minst ur ett ägarstyrnings- och hållbarhetsperspektiv har vi idag bättre och mer välskötta verksamheter, som vi tror att andra framgångsrikt kan utveckla vidare, säger TeliaSoneras VD och koncernchef Johan Dennelind.


– Vi inser att detta är en komplicerad uppgift som kommer att ta tid. Vi genomför denna process marknad för marknad, eftersom varje land och verksamhet är unik. Ambitionen är att till sist lämna hela regionen, säger Johan Dennelind.


I den snabba förändringen av telekommarknaden har ledningen och styrelsen bestämt sig för att fokusera tid och resurser på att utveckla verksamheterna i regionerna Europa och Sverige, i linje med den fastlagda strategin.


– Styrelsen har ingående prövat vad som är bäst för våra aktieägare, verksamheter, anställda och kunder. Vi har startat en process för att minska TeliaSoneras närvaro inom region Eurasien för att effektivt kunna genomföra vår nuvarande strategi. Det är väldigt glädjande att TeliaSoneras fokuserade arbete på att förbättra hållbarheten har gjort det möjligt att ta nästa steg i omstöpningen av TeliaSonera, säger TeliaSoneras styrelseordförande Marie Ehrling.


Framöver kommer TeliaSonera att fokusera på kärnområden som bästa uppkoppling och konvergenta tjänster – och samtidigt komplettera med nya initiativ inom områden som kompletterar och stärker kärnverksamheten i regionerna Europa och Sverige.


Arbetet för att minska närvaron i region Eurasien har startat. Det är emellertid i detta skede inte möjligt att uppskatta hur lång tid detta kommer att ta. Samtidigt har skapandet av nya TeliaSonera kommit en bra bit på väg. Under tiden kommer TeliaSonera att fortsätta driva och utveckla verksamheterna i Eurasien på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.


Dagens besked berör region Eurasien, det vill säga Nepal, Kazakstan, Uzbekistan, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Tadzjikistan.


Telefonkonferens för media och analytiker klockan 8.30


TeliaSonera bjuder in till telefonkonferens med TeliaSoneras VD och koncernchef Johan Dennelind och Ekonomi- och finansdirektör Christian Luiga.


Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.teliasonera.com/investors

Telefonnummer: 08-503 364 34
Kod: 42454219

Du kan lyssna på telefonkonferensen efteråt fram till den 23 september.
Telefonnummer: +44 (0) 1452 5500 00
Kod: 42454219Pressträff hålls på svenska klockan 10:00

Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Stureplan 8, Stockholm.
TeliaSoneras styrelseordförande Marie Ehrling och TeliaSoneras koncernchef och VD Johan Dennelind deltar.
Presslegitimation eller motsvarande krävs för att delta.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-09-17, 07.00.