TeliaSonera och Telenor avbryter samgående i Danmark

TeliaSonera och Telenor meddelar idag att de avbryter arbetet med det föreslagna samgåendet av bolagens respektive verksamheter i Danmark. Bolagen har inte lyckats komma överens med EUkommissionen om acceptabla villkor för att fullfölja planen att skapa en robust mobiloperatör.

I december förra året träffade TeliaSonera och Telenor en överenskommelse om att slå ihop deras danska verksamheter. Det sammanslagna bolaget skulle ha blivit en mobiloperatör med bättre möjligheter att kunna öka investeringar i nät och teknik till gagn för danska konsumenter.
  
– Vi har från start varit starka förespråkare av behovet att öka investeringsnivån i Danmark. Så som vi ser det skulle en aktör med storlek och möjlighet att konkurrera och investera ha säkerställt att kunder och företag fått bättre kvalitet, hastighet och täckning, säger Robert Andersson, Executive Vice President och chef för region Europa i TeliaSonera.
  
Diskussionerna har emellertid nu nått en punkt där det inte längre är möjligt att nå ett godkännande av EU-kommissionen för det föreslagna samgåendet.

  
– Vi kände att det var nödvändigt att agera resolut för att ta tillvara båda bolagens intressen. TeliaSonera och Telenor kommer fortsätta att konkurrera och leverera produkter och tjänster på den danska marknaden genom våra respektive ursprungliga och fullt fungerande danska verksamheter, säger Kjell Morten Johnsen, Executive Vice President och chef för region Europa i Telenor.

 
TeliaSonera och Telenor fortsätter nu att utvärdera de strategiska möjligheterna på den danska marknaden.

  
Telefonkonferens för media och analytiker klockan 09.00

TeliaSonera bjuder in till telefonkonferens med TeliaSoneras finansdirektör Christian Luiga.
  
Telefonnummer: +44 (0) 1452 560304

Kod: 37601449
  
Du kan lyssna på telefonkonferensen efteråt fram till den 17 september.

Telefonnummer: +44 (0) 1452 55 0000
Kod: 37601449

   
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-09-11, kl 08.00.