Anders Olsson blir COO i TeliaSonera

Anders Olsson har utnämnts till Chief Operating Officer och chef för Global Services & Operations i TeliaSonera, där han kommer att ingå i koncernledningen. Anders Olsson har gjort en lång karriär i Tele2 och senast var han Executive Vice President Strategic Projects.

- ­Jag är mycket nöjd med att Anders kommer till TeliaSonera. Han har en lång karriär i ett framgångsrikt företag och kommer att bidra med det ledarskap och den erfarenhet som behövs för nästa fas i formandet av TeliaSonera, säger Johan Dennelind, VD och koncernchef i TeliaSonera.
  
TeliaSonera har, som kommunicerades i oktober 2015, slagit ihop de två enheterna Technology och Commercial till en ny enhet, Global Services & Operations (GSO), som är verksam sedan den 1 januari i år. Den nya enheten kommer att ha en viktig roll i det nya TeliaSonera genom att kombinera affärsmässig och teknologisk kompetens. Enheten kommer, bland mycket annat, att arbeta med att hitta nya affärsidéer, utforska potentiella intäktsströmmar och göra långsiktiga investeringar. GSO kommer också att arbeta nära och stötta verksamheterna lokalt i de länder där TeliaSonera är etablerat samt se till att tjänster och nätverk är säkra, rustade för framtida utmaningar och att de adderar värde för kunden. TeliaSonera International Carrier, med ett globalt fibernät, är också en del av den nya enheten.
  
Anders Olsson har gjort en lång och framgångsrik karriär i Tele2 där han började som management trainee 1997. Han har sedan dess bland annat varit marknadsdirektör för Tele2 i Italien, VD för Tele2 i Tyskland, och marknadsansvarig för Centraleuropa och Benelux. Senast var han ansvarig för försäljning, marknadsföring, produktledning, international carrier och kundtjänst i Tele2-koncernen. Vid den senaste omorganisationen tog Anders Olsson rollen Executive Vice President Strategic Projects.
  
Han kommer att börja sitt jobb i TeliaSonera senast den 8 juli.

  
   
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TeliaSoneraAB.


   
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2014 uppgick omsättningen till 101,1 miljarder SEK, EBITDA till 35,2 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,35 SEK. TeliaSonera är noterat på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.