Inbjudan till TeliaSoneras Bokslutskommuniké januari–december 2015

TeliaSoneras Bokslutskommuniké januari-december 2015 offentliggörs fredagen den 29 januari 2016, cirka kl 07.00 och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.teliasonera.com inför press- och analytikerkonferensen.
  
Fredagen den 29 januari 2016
  
Press- och analytikerkonferens
Tid: 9.30 (CET)
Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Stureplan 8, Stockholm
  
TeliaSoneras koncernchef och VD Johan Dennelind och finansdirektör Christian Luiga presenterar Bokslutskommunikén.
  
Presslegitimation eller motsvarande fordras för att delta.
Press- och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på www.teliasonera.com.
  
Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen.
  
Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.
  
Telefonnummer: +46 8 566 194 45, 0200 883 084
Kod: 32374430
  
Observera att det kan uppstå en fördröjning om upp till 30 sekunder mellan webbsändningen och telefonsändningen om du följer konferensen både över internet och telefon.
  
Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 4 februari 2016.
  
Telefonnummer: +44 (0) 1452 550 000
Kod: 32374430
    
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för 2016-01-21, 15.00.
    
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TeliaSoneraAB.

  
    

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.
     
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2014 uppgick omsättningen till 101,1 miljarder SEK, EBITDA till 35,2 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,35 SEK. TeliaSonera är noterat på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com