Valberedningens förslag till TeliaSoneras årsstämma

Valberedningen offentliggör idag sina förslag till TeliaSoneras årsstämma den 12 april 2016 vad gäller val av styrelseledamöter och styrelseordförande. Förslagen kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen för TeliaSonera AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman 2015 och består av Daniel Kristiansson, ordförande (svenska staten), Kari Järvinen (Solidium Oy), Johan Strandberg (SEB Fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) samt Marie Ehrling (styrelsens ordförande).


Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, förutom Mats Jansson, Per-Arne Sandström samt Kersti Strandqvist som har undanbett sig omval. Därutöver föreslås nyval av Susanna Campbell, Anna Settman och Olaf Swantee. Valberedningen föreslår omval av Marie Ehrling som styrelseordförande och Olli-Pekka Kallasvuo som styrelsens vice ordförande.


Förslaget är därmed att Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Mikko Kosonen, Nina Linander och Martin Lorentzon omväljs till styrelseledamöter till slutet av nästa årsstämma samt att Susanna Campbell, Anna Settman och Olaf Swantee väljs till nya styrelseledamöter för samma tid. Förslaget är vidare att Marie Ehrling omväljs till styrelseordförande och Olli-Pekka Kallasvuo till styrelsens vice ordförande till slutet av nästa årsstämma.

Susanna Campbell år född 1973. Hon är VD på Ratos. Dessförinnan var hon anställd på McKinsey och Alfred Berg Corporate Finance. Susanna Campbell är civilekonom från Handelshögskolan.

Anna Settman är född 1970. Hon är grundare, VD och partner i investeraren The Springfield Project och har dessförinnan lång erfarenhet av media främst på Aftonbladet där hon bland annat varit VD. Anna Settman är bland annat styrelseledamot i Nordnet Bank, Anticimex och Hyper Island. Anna Settman har läst marknadsekonomi på Berghs och IFL-programmet på Handelshögskolan.

Olaf Swantee är född 1966. Han är VD för det ledande brittiska telekombolaget EE. Han kommer att lämna sin befattning som en följd av BT:s köp av EE. Innan han började på EE hade Olaf flera chefs- och styrelsebefattningar i Orange Group, HP, Compaq och Digital Equipment i Europa och USA. Olaf Swantee är född i Nederländerna och har en BA i nationalekonomi och en MBA från ESCP i Paris.


Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-01-13, 08.00.För ytterligare information: Daniel Kristiansson, valberedningens ordförande, 08-405 38 62, daniel.kristiansson@regeringskansliet.se