Telia Company och Ericsson visar rekordhastighet och låg fördröjning i utomhustest av 5G

Utomhustestet som var det första i Europa, visar rekordnivåer på hastighet och låg fördröjning. Resultatet är ett viktigt steg framåt i utvecklingen av 5G inför att de allra första kunderna i Stockholm och Tallinn får möjlighet att uppleva 5G på riktigt 2018.

Testerna genomfördes i en verklig miljö, i ett verkligt nät, och visade vad 5G-tekniken kan åstadkomma i framtiden. Under testet uppnåddes en topphastighet på 15 gigabits per användare och en fördröjning under 3 millisekunder, vilket är avsevärt högre hastigheter och betydligt lägre fördröjning än med dagens teknik. Detta är mer än 40 gånger snabbar än dagens 4G-teknologi. Systemet använde 800 MHz spektrum i 15 GHz bandet.
 
– Det här är en fantastisk prestation. Standardiseringen och utvecklingen av 5G har bara börjat. Den kunskap och lärdomar vi får från att testa i en verklig utomhusmiljö kommer att vara avgörande för att förstå och utveckla 5G-tekniken och näten som vi behöver för att möta våra kunders framtida krav på framtida tjänster, säger Mats Svärdh, Head of Networks & IT Infrastructure, Global Services & Operations, Telia Company.
 
Högre hastigheter och lägre fördröjning kommer både att förbättra dagens tjänster och öppna upp för helt nya och innovativa tillämpningar och tjänster, för både konsumenter och företag. Förutom att nya affärsmöjligheter och eko-system skapas kommer 5G också förbättra kapaciteten, täckningen och energiåtgången i mobilnäten.
 
– Testerna idag är en viktig milstolpe på vår gemensamma 5G resa för Sverige och Estland. Vi kommer att introducera teknologi och 5G koncept stegvis som kommer att förbättra kundupplevelsen och affärsmöjligheterna för företagen och samhället. Telia och Ericsson erbjuder kunder och företag att ligga i framkant när 5G-liknande tjänster introduceras. Vi skapar hela tiden nya möjligheter utifrån Internet of Things (sakernas internet) och 5G något vi alla kommer att uppleva steg för steg, säger Peter Laurin, Head of Region Northern Europe & Central Asia, Ericsson.
 
En bred utrullning av 5G nät förväntas inte förrän 2020 och utvecklingen av teknologin, för kommersiella produkter, test och spektrum pågår för fullt. Telia Company och Ericsson ligger tillsammans i framkant på utvecklingen i Europa och bidrar också aktivt till att driva på framtida globala standarder, genom bl.a tester av det slag som nu genomförts.
 
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
 
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.