Telia Company tecknar en revolverande kreditfacilitet på 1 500 MEUR

Telia Company har tecknat en ny revolverande kreditfacilitet på 1 500 MEUR med en grupp om tretton banker. Faciliteten har en löptid om 5 år och omfattar även två möjligheter till förlängning på ett år vardera, efter godkännande från kreditgivarna. Faciliteten ersätter den nuvarande kreditfaciliteten om 1 000 MEUR som tecknades den 20 december 2010 samt kreditfaciliteten om 1 000 MEUR som tecknades den 9 juni 2014, och innebär genom förlängd löptid att denna fullt ut kvalificeras som tillgänglig likviditet under ratinginstitutens likviditetsmodell.

Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citi och Danske Bank agerar som Koordinatorer, Mandated Lead Arrangers och Bookrunners.
 
Övriga banker deltar i roller som Mandated Lead Arrangers och Bookrunners. Dessa banker är Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs Bank USA, Nordea, OP Corporate Bank plc, SEB, Swedbank, The Royal Bank of Scotland och UBS Limited.
 
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på
Twitter @Teliacompany.
  
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på http://www.teliacompany.com/.