Telia Companys avyttring av Yoigo i Spanien är slutförd

Telia Companys avyttring av sitt innehav om 76,6 procent i den spanska operatören Yoigo, vilken tillkännagavs den 21 juni, är nu slutförd. Avyttringen har godkänts av alla nödvändiga myndigheter och köpare är Masmovil, en mobiloperatör i Spanien.

Avyttringen slutfördes till ett skuldfritt värde på Yoigo om 625 MEUR varav Telia Companys andel om 76,6 procent motsvarar 479 MEUR. Avyttringen beräknas ge en kapitalvinst till Telia Company på mer än 4 GSEK och till följd av skuldjusteringar minska nettoskulden för Telia Company med cirka 6 GSEK.
  
  
  
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
    
     
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
  
  
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.