Ny rapport från Equality of Access Board

Rapporten avseende tredje kvartalet 2016 från Equality of Access Board (EAB) är nu publicerad på Telia Companys hemsida.

EAB har i uppdrag av Telia Companys VD att sakligt och opartiskt följa och övervaka likabehandling av operatörskunder till Telia Companys dotterbolag Skanova och Network Sales. 
EAB består av de två oberoende ledamöterna Torbjörn Nilsson och Ulf Körner samt chefen för Telia Companys internrevision, Ulf Lilja. EAB:s rapporter publiceras vartannat kvartal.
  
VD har beslutat att avveckla EAB per december 2016, varför denna rapport är den sista från styrelsen. Beslutet har sin bakgrund i de förändringar som skett – såväl internt i Telia som generellt på accessmarknaden – sedan styrelsen etablerades 2008. 
 
 
  
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
  
  
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.