Telia Company förvärvar Phonero i Norge

Telia Company förvärvar norska Phonero till ett värde om 2 300 MNOK på skuldfri bas. Transaktionen kommer att stärka Telias position inom företagssegmentet i Norge och förväntas leda till årliga kostnadssynergier på omkring 400 MNOK.

Phonero erbjuder telekommunikationstjänster till små och medelstora företagskunder samt till offentlig sektor i Norge. Phoneros kundbas består av 25 000 företag med cirka 250 000 mobilabonnemang. Transaktionen kommer att öka Telias marknadsandel inom företagssegmentet för mobiltelefoni från cirka 13 procent till 27 procent.


Under tolvmånadersperioden fram till sista juni 2016 redovisade Phonero 1 104 MNOK i intäkter och en justerad EBITDA på 217 MNOK. Telia förväntas realisera kostnadssynergier på cirka 400 MNOK årligen, främst från att flytta trafik till sitt eget nät, med begränsad effekt 2017 och full effekt 2018. Baserat på Phoneros resultat under senaste tolvmånadersperioden i kombination med förväntade synergier, motsvarar priset för transaktionen en EV/EBITDA-multipel på 3,7x.


– Jag är glad att välkomna Phoneros medarbetare till Telia Company och Phoneros kunder till Telia i Norge. Det här är ytterligare ett viktigt steg mot att skapa en ledande leverantör av konvergerade tjänster i både konsument- och företagssegmenten i Norden och Baltikum, säger Johan Dennelind, VD och koncernchef för Telia Company.


– Transaktionen kommer att stärka Telias position som ett tydligt alternativ till marknadsledaren på den norska företagsmarknaden. Vi har kompletterande kunskaper, expertis och tjänster som bidrar till att skapa mervärde för företagskunderna. Det kommer att öka konkurrensen på den norska företagsmarknaden och ge oss möjligheter att vara mer innovativa, skapa bättre kundupplevelser samt säkerställa olika tjänster till kundernas nytta, säger Abraham Foss, VD för Telia Companys norska verksamhet.


Efter ett lyckat byte av varumärke i början av 2016 fortsätter Telia att utveckla och förbättra sitt erbjudande till de norska kunderna. De senaste åren har Telia gjort betydande investeringar i 4G-täckning och kapacitet över hela Norge. Idag når nätet 98 procent av den norska befolkningen och har under året prisats som landets bästa 4G-nät i oberoende tester.


Förvärvet är föremål för godkännande av de norska konkurrensmyndigheterna och förväntas slutföras under första kvartalet 2017.


Telia Company bjuder in till telefonkonferens för media och analytiker idag kl 8.30.


Telefonnummer:                   
0850336434, 0200890171
Kod:
14920770


Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 11 november 2016.

Telefonnummer:                   
+44 (0)1452550000
Kod:
14920770 


För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.


Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.