Netcom byter namn till Telia

Den 1 mars byter Netcom, TeliaSoneras dotterbolag i Norge, namn till Telia. Namnändringen är en följd av den sammanslagning av Tele2 och Netcom som genomförts under det senaste året. Konsumenter och företagskunder kommer snart att få fler nyheter från Telia i Norge.

– Under de senaste två åren har vi byggt Norges vidaste och snabbaste 4G-nät, som nu täcker 96 procent av befolkningen. Vi är redo att göra ytterligare förbättringar och våra norska kunder kommer snart att få bevis på detta, säger Robert Andersson, Chef Region Europa.
   
– Med namnbytet visar vi att vi är en del av Nordens största mobiloperatör. Tillsammans utvecklar vi digitala tjänster över gränserna. Vi har varit i framkant av den teknologiska utvecklingen sedan mobiltelefontekniken kom till Norge, men de största förändringarna har vi inte sett ännu, säger Abraham Foss, VD för Netcom.
   
– Vi ska ligga i framkant och erbjuda täta samarbeten med våra kunder och partners, på så sätt driver vi utvecklingen framåt. Vi ska förändras från generisk mobiloperatör till ett digitalt företag som levererar en unik kundupplevelse, säger Abraham Foss
   
   
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TeliaSoneraAB.


    
Vi är TeliaSonera, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året runt. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliasonera.com.