Ny rapport om sakernas internet - 150 miljoner nya uppkopplade prylar i Norden 2020

Sakernas internet (“Internet of Things”(IoT)) fortsätter växa i de nordiska länderna. Enligt en ny rapport från TeliaSonera och Arthur D. Little har att antalet uppkopplade saker ökat med 16% sedan förra året. Om fem år kommer vi att ha fem uppkopplade saker per person på en marknad som omsätter 12 miljarder euro. Det är den uppkopplade bilen som går i bräschen – och det här är bara början.

– Vi har bara skrapat på ytan av sakernas internet men vi vet att den här revolutionen innebär helt nya och fantastiska möjligheter för människor, företag och samhället i stort. Hus och hem blir säkrare, städer smartare och företag mer innovativa och konkurrenskraftiga. När saker kopplas upp och börjar kommunicera skapas nya arenor för förändring, säger Hans Dahlberg, chef för TeliaSoneras globala IoT-tjänster.
  
– Vi står inför en avgörande tid. De som omfamnar sakernas internet kommer att vara morgondagens digitala ledare i Norden, säger Martin Glaumann, Partner, Arthur D. Little.
   
Uppkopplade och kommunicerande saker
Rapporten visar på en tydlig trend där uppkopplade saker i allt större utsträckning kommunicerar med varandra. Det innebär till exempel att den uppkopplade bilen på sikt blir en del av ett intelligent transportsystem, vårdutrustning kommer att ingå i patientnära vårdprocesser oberoende av vårdgivare inom hälso- och sjukvård och uppkopplade hus och byggnader skapar smarta städer.
  
TeliaSonera och ADL uppskattar att intäkter från sakernas internet kommer att växa med 17% per år till 2020. Den nordiska marknaden för sakernas internet kommer då att omsätta 12 miljarder euro och bestå av 150 miljoner uppkopplade och kommunicerade saker.
  
Den uppkopplade bilen och Norden i tätposition
Den uppkopplade bilen är redan här och är ett av de första exemplen på hur uppkopplade och kommunicerade saker skapar helt affärsmodeller och ekosystem. Navigation, försäkring, felsökning och uthyrning är de första tjänsterna som har tagit plats i ekosystemet runt den uppkopplade bilen.
  
– Bilindustrin var tidigt ute och utvecklingen fick rejäl fart förra året. Andra branscher kan lära av bilindustrin för att förstå möjligheterna med sakernas internet. Kombinationen av framåtblickande trafikmyndigheter, teknikvana invånare och Sveriges bilindustri gör att Norden har tagit en ledande position i den här utvecklingen, säger Hans Dahlberg.
   
– Alla andra branscher bör hålla koll på vad som nu händer runt den uppkopplade bilen. Det som händer i bilen idag kommer att hända i andra branscher imorgon, säger Martin Glaumann.
    
TeliaSonera och ADL uppskattar att värdet av den nordiska marknaden för uppkopplade fordon kommer att öka från dagens 600 miljoner euro till 2 miljarder euro år 2020. Det motsvarar en årlig tillväxt på 28%. Om fem år kommer 50% av alla bilar kommer att vara anslutna till internet och nordborna kommer varje år i snitt att lägga 75 euro på uppkopplade fordon.
  
Läs IoT rapporten här
  
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TeliaSoneraAB.
 
Vi är TeliaSonera, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året runt. Vi har bestämt oss för att förändra
it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliasonera.com.