Inbjudan till TeliaSoneras delårsrapport januari-mars 2016

TeliaSoneras delårsrapport januari-mars 2016 offentliggörs onsdagen den 20 april 2016, cirka kl 07.00 och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.teliasonera.com inför press- och analytikerkonferensen.
     
Onsdag den 20 april 2016
     
Press- och analytikerkonferens

Tid:
09.30 (CET)
Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Stureplan 8, Stockholm
     
TeliaSoneras koncernchef och VD Johan Dennelind och finansdirektör Christian Luiga presenterar delårsrapporten januari-mars 2016.
     
Presslegitimation eller motsvarande fordras för att delta.
Press- och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på www.teliasonera.com.

      
Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen

      
Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.
      
Telefonnummer: +46 8 506 92 180, 020 792 102
Kod: 87271667
     
Observera att det kan uppstå en fördröjning om upp till 30 sekunder mellan webbsändningen och telefonsändningen om du följer konferensen både över internet och telefon.
    
Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 4 maj 2016.
    
Telefonnummer: +44 (0) 1452 550 000
Kod: 87271667

      
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-04-08, kl 09.00.

      
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TeliaSoneraAB.
     
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

   
Vi är TeliaSonera, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliasonera.com.