Svenska åklagare lägger ned undersökning om mutbrott i Azerbajdzjan

Svenska åklagare har idag meddelat att de lägger ned undersökningen av misstänkt mutbrott i Azerbajdzjan. I och med dagens beslut pågår inte någon annan undersökning i Sverige som berör Telia Company förutom utredningen avseende Uzbekistan. Telia Company har ett bra och konstruktivt samarbete med åklagare och polis i utredningarna avseende misstänkt korruption och har fullt förtroende för åklagarna och deras arbete.
   
    
Informationen är sådan som Telia Company AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-05-03, kl 17.30.

   
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök Telia Company Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

   
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
   
    
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.