Telia Company slutar kommunicera på finska vid börskommunikation

Telia Company kommer från och med nu att använda svenska och engelska – inte finska – som språk i börsmeddelanden, pressmeddelanden och annan information.
  
  
  
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök vårt Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
  
  
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på http://www.teliacompany.com/