Sonera har gett ett indikativt bud på Anvia

Telia Companys finska verksamhet Sonera har gett ett indikativt kontantbud för att förvärva 100 procent av Anvia, en regional fastnätsoperatör i Finland, om 130 MEUR på skuldfri bas.

Anvias nät finns i västra Finland och det täcker tre större städer, Vasa, Seinäjoki och Karleby, samt mindre städer, och det når sammanlagt mer än 100 000 hushåll. 2015 uppgick Anvias intäkter till 63,5 MEUR, EBITDA till 15,2 MEUR och EBITDA-marginalen var 23,9 procent.
    
“Sonera är mycket intresserat av att fullfölja transaktionen och redo att avsätta nödvändiga resurser för att genomföra processen så snart som möjligt”, säger Soneras VD Valdur Laid.
   
    
Informationen är sådan som Telia Company AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-06-21, kl 08.00.
   
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på
Twitter @Teliacompany.
   
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

   
   
   
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.