Telia Company avyttrar sitt innehav i Yoigo till MÁSMÓVIL

Telia Company har kommit överens om att sälja sitt innehav om 76,6 procent i den spanska operatören Yoigo till MÁSMÓVIL , en spansk telekomoperatör. Köpeskillingen baseras på ett skuldfritt värde om 625 MEUR för 100 procent av Yoigo. Transaktionen förutsätter godkännande av den spanska konkurrensmyndigheten och förväntas slutföras under tredje kvartalet 2016.

– Avyttringen av Yoigo är ett viktigt steg inom ramen för vår strategi att öka fokus på våra verksamheter i Norden och Baltikum. Vi är glada att vi slutit ett avtal med MÁSMÓVIL, som kommer att kunna utveckla ett bra och snabbfotat team i en gemensam verksamhet och skapa en ännu starkare utmanare på den spanska marknaden, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef i Telia Company.
  
Köpeskillingen baseras på ett skuldfritt värde på Yoigo om 625 MEUR varav Telia Companys andel om 76,6 procent motsvarar 479 MEUR. Det avtalade priset motsvarar en EV/EBITDA-multipel på cirka 8,1x baserat på Yoigos resultat 2015. Avyttringen beräknas ge en kapitalvinst till Telia Company på mer än 4 GSEK. Till följd av skuldjusteringar förväntas transaktionen minska nettoskulden för Telia Company med cirka 6 GSEK. Storlek på kapitalvinst och påverkan på nettoskuld beror på när transaktionen slutförs samt valutakursförändringar.
  
Yoigo har cirka 3,3 miljoner abonnemang och en marknadsandel på 7 procent i Spanien. Försäljningen 2015 uppgick till cirka 8 GSEK. Telia Companys innehav i Yoigo är 76,6 procent. Som en del i transaktionen kommer minoritetsägarna ACS (17,0%), FCC (3,4%) och Abengoa (3,0%) att ha intressen i den nya kombinerade enheten. Telia Company och minoritetsägarna är berättigade till en ersättning om 30 MEUR om transaktionen inte slutförs.
   
Om MÁSMÓVIL
MÁSMÓVIL-koncernen är en integrerad telekomoperatör som erbjuder telekommunikationstjänster (fast, mobilt, ADSL, fiber, datacenter, mervärdestjänster) till flera olika marknadssegment (privatkunder, företag och operatörer). Till följd av ett antal förvärv har MÁSMÓVIL blivit en av de ledande mobiloperatörerna i Spanien. I dag har MÁSMÓVIL närmare 1 miljon privatkunder (mobil- och voiptjänster), 26 000 företagskunder och samarbetar med fler än 150 operatörer globalt. MÁSMÓVIL är börsnoterat i Spanien sedan mars 2012.
   
Informationen är sådan som Telia Company AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-06-21, kl 09.00.
   
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
  
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
     
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.