Telia Company säljer Sergel till Marginalen

Telia Company säljer Sergel Group (”Sergel”), företagets nordiska och baltiska kredithanterings- och fordringsköpsverksamhet till Marginalen AB och Marginalen Bank Bankaktiebolag (tillsammans ”Marginalen”) för 2 070 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Försäljningen genererar en positiv kassaeffekt om cirka 1 870 MSEK, som kommer att stärka Telia Companys balansräkning. Transaktionen villkoras av relevanta myndighetsgodkännanden från Finansinspektionen och lokala konkurrensmyndigheter och förväntas genomföras innan utgången av 2016.

Sergel har historiskt varit Telia Companys interna inkassoenhet, men bolaget har över tid vidgat sin strategiska inriktning till att även erbjuda kredithanterings- och fordringsköpstjänster till externa kunder. Sergel hade under 2015 en omsättning på cirka 830 MSEK och bidrog med 206 MSEK till Telia Companys EBITDA före engångsposter, rapporterat inom Telia Companys Övriga verksamhet. I april informerade Telia Company om att bolaget påbörjat en strategisk översyn av Sergel.
   
Då Sergels tjänster kommer att fortsätta att vara mycket viktiga för Telia Company, har Sergel i samband med transaktionen ingått ett nytt partnerskapsavtal med Telia Company gällande fortsatt tillhandahållande av kredithanterings-, fordringsköps- och clearinghousetjänster från Sergel till Telia Company.
     
– Telia Company genomgår nu en omfattande
förändring där vi fokuserar på vår kärnverksamhet och söker efter nya affärsmöjligheter i anslutning till denna. Försäljningen kommer att ge Sergel en större möjlighet att tillvarata nya affärsmöjligheter. Jag är nöjd med att vi fått till stånd ett partnerskapsavtal som säkerställer ett fortsatt nära samarbete mellan Sergel och Telia Company. Jag är övertygad om att Marginalen kommer att vara en hängiven ägare som kan ge Sergel och dess medarbetare goda förutsättningar för en framtida tillväxt på ett ansvarsfullt sätt, säger Christian Luiga, CFO för Telia Company.
       
Om Marginalen
Marginalen är en privatägd bank och finansbolag med ett totalt antal anställda om cirka 700 personer i Sverige, Lettland och Litauen. Under 2015 omsatte Marginalen 735 MSEK. Marginalen Bank, ett dotterbolag till Marginalen AB, erbjuder lån-, sparande- och försäkringstjänster till allmänheten i Sverige, Lettland och Litauen. Vid 2015 års slut hade Marginalen Bank tillgångar till ett bokfört värde av 17 430 MSEK och en total inlåningsvolym från allmänheten om 15 191 MSEK. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn.
     
Informationen är sådan som Telia Company AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-06-21, kl 08:00.

     
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
     
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
      
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.