Telia Company säljer sitt innehav i den tadzjikiska operatören Tcell

Telia Company har kommit överens om att sälja sitt innehav om 60 procent i Central Asian Telecommunications Development B.V. som kontrollerar CJSC “Indigo Tajikistan” (Tcell) till Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED). AKFED är redan minoritetsägare i Central Asian Telecommunications Development B.V. med ett innehav om 40 procent. Transaktionen förväntas slutföras innan året är slut och förutsätter godkännande av den tadzjikiska konkurrensmyndigheten.

“Försäljningen av vårt innehav i Tcell är i linje med ambitionen att över tid lämna den eurasiska marknaden och fokusera på våra verksamheter i Norden och Baltikum. AKFED har varit en viktig delägare i Tcell sedan starten och jag är övertygad om att de kommer att fortsätta utveckla och ta dem till nästa nivå”, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef i Telia Company.


Priset för Tcell är baserat på ett skuldfritt värde om 66 MUSD, där Telia Companys 60-procentiga innehav motsvarar 39 MUSD. Med nuvarande valutakurser motsvarar detta en EV/EBITDA multipel om cirka 4,0x baserat på Tcells resultat för 2015. Transaktionen har begränsad påverkan på Telia Companys resultat och nettoskuld.


Telia Company har tillsammans med externa riskkonsulter utfört en due diligence-process samt gjort bakgrundskontroller av alla parter involverade i transaktionen.


Om AKFED
The Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED) är en del av The Aga Khan Development Network (AKDN) och samarbetar med internationella organisationer och regeringar för att stimulera den privata sektorn i utvecklingsländer i syfte att generera kapital för investeringar i långvariga och hållbara utvecklingssatsningar. AKFED är en etablerad investerare i regionen med ett flertal bolag i sin portfölj.


För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.


Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.