Inbjudan till Telia Companys bokslutskommuniké januari-december 2016

Telia Companys delårsrapport januari-december 2016 offentliggörs fredagen den 27 januari 2017, cirka kl 07.00 och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.teliacompany.com inför press- och analytikerkonferensen.
 
Fredagen den 27 januari 2017

Press- och analytikerkonferens
Tid:
9.30 (CET)
Plats:
Telia Companys huvudkontor, Stjärntorget, Solna

 
Telia Companys koncernchef och VD Johan Dennelind och finansdirektör Christian Luiga presenterar delårsrapporten januari-december 2016.
  
Presslegitimation eller motsvarande fordras för att delta. Press- och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på www.teliacompany.com.
  
Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen
Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.
   
Telefonnummer
:

08 503 364 34, 0200 890 171
Kod:
54236872
  
Observera att det kan uppstå en fördröjning om upp till 30 sekunder mellan webbsändningen och telefonsändningen om du följer konferensen både över internet och telefon.

  
Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 31 januari 2017.

  
Telefonnummer
:

+44 (0) 1452 550 000
Kod:
54236872
  
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på
Twitter @Teliacompany.
 
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.