Telia Company avser köpa tillbaka utestående obligationer

Not for distribution in or into or to any person located or resident in the United States, its territories and possessions (including Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island and the Northern Mariana Islands), any state of the United States or the District of Columbia or in or into any other jurisdiction where it is unlawful to distribute this announcement.

Telia Company (”Emittenten”) tillkännager i dag ett erbjudande om återköp till innehavarna av dess utestående 500 000 000 EUR till 1,375 procent, obligationer med ordinarie förfallodag den 18 februari 2019, 750 000 000 EUR till 4,25 procent, obligationer med ordinarie förfallodag den 18 februari 2020, 850 000 000 EUR till 4,750 procent, obligationer med ordinarie förfallodag den 16 november 2021 och 680 000 000 EUR till 4,00 procent, obligationer med ordinarie förfallodag den 22 mars 2022 (gemensamt benämnda ”Värdepapperna”). I respektive fall erbjuder Emittenten återköp mot kontant betalning, villkorat av att de krav som framgår av den återköpserbjudandehandling, daterad den 10 november 2017 (“Erbjudandehandlingen”), som Emittenten har upprättat (”Erbjudandena”). Notera att Erbjudandehandlingen innehåller vissa viktiga begränsningar såvitt avser Erbjudandena.
 
Erbjudandena är initiativ kopplade till bolagets fokus på att proaktivt hantera balansräkningen genom optimering av skuldstruktur och förfalloprofil. Emmitenten avser att annullera de återköpta Värdepapperna. Värdepapper som inte har återköpts enligt Erbjudandet kommer att förbli utestående på deras respektive befintliga villkor.
   
Tillkännagivande av Erbjudandena kommer att ske via nyhetstjänst, på Luxemburgbörsens webbplats www.bourse.lu och via clearingsystem.
   
  
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 11.15 CET.
   
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
   
  
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.