Telia Company förvärvar det finska ICT-företaget Inmics Oy

Telia Company förvärvar 100 procent av finska Inmics Oy, ett finskt ICT-företag med en stark regional närvaro, för 75 MEUR på skuld- och kassafri bas. Förvärvet stärker ytterligare Telia Companys produkterbjudande med ett konkurrenskraftigt utbud av IT-utrustning och tjänster riktat till den finska marknaden för små- och medelstora företag.
   
Inmics grundades 1989 och har cirka 190 anställda. Företaget har positionerat sig som en lokal ICT-partner och är även återförsäljare av IT-utrustning, mjukvara och tillhörande tjänster. Det överenskomna priset motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 11,7x baserat på Inmics resultat för 2016/17 och en multipel om 9,7x där de synergier är inkluderade som förväntas uppstå från och med 2019.
    
Inmics kommer fortsatt att vara verksamt som ett oberoende dotterbolag och inleda ett nära, strategiskt samarbete med ICT-företaget Nebula som nyligen förvärvades av Telia Company. Tillsammans kommer de att erbjuda ett komplett utbud av ICT-lösningar till små- och medelstora företag över hela Finland.
   
– Inmics, dess anställda och kunder är varmt välkomna till Telia Company familjen. Vi är mycket nöjda med den här transaktionen då den passar väl ihop med det nyligen genomförda förvärvet av Nebula. Dessutom kommer det att ytterligare stärka vårt finska företagserbjudande, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company.
   
Förvärvet av Inmics Oy är föremål för godkännande av det finska Konkurrens- och konsumentverket, och förväntas slutföras under det första kvartalet 2018.
   
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
   
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
     
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.