Litauiska verksamheter slås ihop och byter namn till Telia

Den 1 februari slås Telia Company litauiska verksamheter Teo, Omnitel och Baltic Data Center ihop till en juridisk enhet under namnet Telia Lietuva. Förändringen är en logisk följd av integrationsprocessen som inleddes när Teo förvärvade 100 procent av aktierna i Omnitel i januari 2016.

– Genom att slå samman våra litauiska verksamheter optimerar vi affärspotentialen med det slutliga målet att skapa mervärde för våra kunder. Telia är marknadsledande inom bredbandstjänster och äger det mest avancerade 4G-nätet som täcker 99 procent av Litauen. Telia Lietuva är redo för alla framtida utmaningar, säger Henriette Wendt, chef för Danmark, Estland och Litauen, Telia Company.
 
Telia Lietuva är enda telekommunikationsföretaget i Litauen med ett fullskaligt kunderbjudande bestående av av fast och mobil telefoni, bredbands och tv-tjänster. Företaget har också en stark position inom IT-sektorn och tillhandahåller skräddarsydda lösningar för lokala och internationella företag.
 
– Vi slutförde integrationen av våra företag inom en ettårig ambitiöst satt tidsram. Samtidigt säkerställde vi en tillväxt inom verksamheterna. Nu kommer vi som den första helt integrerade operatören i Litauen att fortsätta hålla farten och fokusera på att skapa värde för våra kunder, säger Kęstutis Šliužas, vd för Telia Lietuva.

 
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany. 
 
 
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.