Negativt förhandsbesked om Telia Companys köp av Phonero i Norge

Den norska konkurrensmyndigheten, Konkurransetilsynet, meddelade idag ett negativt förhandsbesked angående Telia Companys förvärv av Phonero i Norge. Telia Company kommer nu att utvärdera och analysera beskedet och svara myndigheten inom kort.   

– Vi håller inte med konkurrensmyndigheten i deras preliminära slutsats, och vi är mycket överraskade över deras syn på dynamiken på den norska företagsmarknaden. Om myndigheten står fast vid sitt beslut kommer endast den dominerande operatören att gynnas, säger Abraham Foss, VD för Telia Companys norska verksamhet.
  
Telia har idag en marknadsandel om 13 procent av företagssegmentet. Genom förvärvet av Phonero skulle den öka till 26 procent. 
  
– Vi anser att förvärvet av Phonero skulle ge kunder ett tydligare alternativ och öka konkurrensen inom företagssegmentet. Det blir ingen riktig konkurrens i det norska företagssegmentet förrän man på allvar utmanar den dominerande operatören, fortsätter Abraham Foss.
  
Telia kommer nu att utvärdera och analysera Konkurransetillsynets förhandsbesked och svara myndigheten inom den tidsram som myndigheten har satt.
   
   
   
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på
Twitter @Teliacompany .
  
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.


   
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com