Telia Company förvärvar Fält Communications AB

Telia Company växlar upp verksamheten inom segmentet Smarta Städer genom att förvärva Fält Communications AB (Fältcom), ett ledande och väl etablerat företag inom den växande nordiska marknaden för uppkopplad kollektivtrafik.

Fältcom som är marknadsledande i Skandinavien har nyligen skördat internationell framgång. Kombinationen av bra produkter och tjänster, begåvade och passionerade människor kommer att positionera oss som den ledande tjänsteleverantören inom smart kollektivtrafik samtidigt som vi lägger grunden för fortsatt expansion inom smarta transporter, logistik och smarta städer, säger Brendan Ives, chef för Telia Companys enhet för nya affärsmöjligheter Divsion X, och fortsätter:
– Det ligger helt i linje med vår målsättning att hitta digitala lösningar på samhällsutmaningar som exempelvis klimatfrågan, samtidigt som vi bidrar till att stadsmiljöer förbättras.
 
Fältcom grundades 1998 och har sitt säte i Umeå med cirka 40 anställda. Företagets system gör det möjligt för kunder att följa och kontrollera enheter från en plats på jordklotet till en annan. Fältcom har i dag över 160 000 installationer, varav 40 000 online, i byggnader, fordon och kundanpassade IoT-lösningar. Företaget är marknadsledande i Skandinavien för mobila plattformar på bussar och alla fartkameror i Sverige är utrustade med Fältcoms teknologi. För 2016 visar preliminära siffror på intäkter på 83 miljoner kronor för Fältcom.
  
De största ägarna i Fältcom, SEB Venture Capital och Industrifonden, äger 93 procent i företaget. Resterande 7 procent ägs av anställda.
Telia Companys förvärv av Fältcom förväntas slutföras i februari i år.
Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpesumman.
  
– Fältcom och Telia Company delar tron på att öppna plattformar och ekosystem är avgörande för att kunna realisera de oändliga möjligheterna med IoT. Med vår marknadsledande position är vi mycket förväntansfulla över att bli en del av Telia Company. Tillsammans kommer vi att stärka vår position och öppna för betydande tillväxtpotential och även öka farten i värdeskapandet för våra kunder och partners, säger Mikael Långström, vd för Fältcom.
   
 
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2016 kl. 10.30 CET.

       
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter
 @Teliacompany.
      
       
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
      
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.