Telia Company emitterar hybridobligationer med totalt värde på omkring 15 GSEK

Telia Company har framgångsrikt emitterat hybridobligationer med ett totalt värde på omkring 15   GSEK. Lånebeloppet kommer främst användas till att återbetala existerande skuld.

Anledningen till att addera ytterligare ett instrument till vår kapitalstruktur är för att bibehålla en finansiell flexibilitet i balansräkningen och stötta ambitionen om en solid kreditvärdering mellan A- och BBB+.


Telia Company kommer att använda lånebeloppet från hybridobligationerna för att återfinansiera existerande skuld till ett belopp motsvarande omkring 1.25 GEUR. Ett erbjudande om återköp av upp till 500 MEUR har också annonserats.


– Vi är väldigt nöjda med att vara den andra emittenten någonsin av hybrider i svenska kronor samt den första emittenten av hybrider i euro i år. Transaktionen ger oss den flexibilitet vi behöver i balansräkningen för att kunna genomföra vår strategi. Transaktionen visar på ett starkt förtroende för Telia Company från kreditmarknaden. Orderboken i euro övertecknades fyra gånger och var även exceptionellt stark i svenska kronor. Hybridlånet kommer med ett attraktivt pris på eget kapital och vi tycker även att räntenivåerna är rimliga. Det vi framför allt är nöjda med i den här transaktionen är storleken på emissionen, räntenivån och kvaliteten bland de investerare som deltog, säger Christian Luiga, finansdirektör Telia Company.


Hybridobligationerna är uppdelade i tre separata trancher, en på 900 MEUR med fast ränta och med en löptid på 61 år med första lösenmöjlighet efter 6 år, en på 5 GSEK med rörlig ränta och en på 1,5 GSEK med fast ränta, båda med en löptid på 60,5 år med första lösenmöjlighet efter 5,5 år. Räntekostnaden är 3 procent i EUR och 3,25 procent i SEK hybriden.


Hybriderna har tilldelats kreditbetygen BBB med negativa utsikter (S&P) samt Baa3 med stabila utsikter (Moodys) vilket motsvarar två steg under Telia Companys långsiktiga kreditbetyg. Hybriderna kommer av kreditinstituten klassas som 50 procent eget kapital och 50 procent skuld. De kommer bokas som räntebärande skulder och kommer vara efterställda Telia Companys övriga räntebärande skulder.


Citi har varit huvudrådgivare i transaktionen, BNP Paribas och SEB har agerat globala kordinatorer. Dessutom har Barclays, BOAML, Goldman Sachs och Nordea agerat Joint Bookrunners.


Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2017 kl. 07.00 CET. 


För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.


Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.