EU kommissionen startar utredning om misstänkta samordnade förfaranden på svenska mobilmarknaden

Europeiska Kommissionen inledde i dag en utredning om konkurrenssituationen på den svenska mobilmarknaden för grossistjänster. Telia Sverige samarbetar fullt ut med kommissionen.

EU Kommissionen besökte under tisdagen Telia Sveriges kontor i Solna tillsammans med företrädare för Konkurrensverket.


Utredningen rör Telia Sverige och andra mobiloperatörer och fokuserar på möjligt missbruk av kollektivt dominerande ställning och/eller möjligt konkurrensbegränsande samarbete mellan nätoperatörerna på mobilmarknaden.


Telia Sverige kan inte kommentera ärendet ytterligare men samarbetar helt och hållet med EU kommissionen.