Konkurrensmyndigheten godkänner Telia Companys förvärv av Phonero i Norge

Den norska konkurrensmyndigheten har idag godkänt Telia Companys förvärv av Phonero. Transaktionen kommer att stärka Telias position inom företagssegmentet i Norge.

– Jag gläds mycket över våra framsteg i Norge som är en marknad där jag ser stor potential för Telia Company att investera mer och erbjuda mer till kunder och samhälle. Förvärvet av Phonero kommer att stärka vår marknadsposition och vi blir en ännu starkare utmanare i företagssegmentet, säger Johan Dennelind, vd Telia Company.
    
Telia har i rekordfart gjort omfattande investeringar i sitt 4G-nät som i flera oberoende tester prisats som det bästa i landet.
      
– Telia och Phonero har kompetenser och lösningar som kompletterar varandra och det kommer göra det möjligt för oss att vara mer innovativa, skapa en bättre kundupplevelse och erbjuda företagskunder en bredare mångfald av tjänster. Transaktionen kommer också att öka konkurrensen inom företagssegmentet, säger Abraham Foss, vd för Telia Companys norska verksamhet.
     
Phoneros kunder kommer att föras över till Telias mobilnät under andra halvan av 2017. I god tid innan detta sker kommer Telia att som första operatör i Norge ha röst över wifi och annan teknologi på plats för att kunna säkerställa ännu bättre inomhustäckning. Phonero kommer att fortsätta verka under samma varumärke och med huvudsaklig verksamhet i Kristiansand.
    
Transaktionen förväntas leda till årliga kostnadssynergier på omkring 400 MNOK. Transaktionen förväntas stänga under det andra kvartalet 2017.
     
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
     
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
       
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.