Överenskommelse om försäljning av Tcell inte längre giltig

Telia Companys överenskommelse med Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED) om en försäljning av Telia Companys innehav om 60 procent i Central Asian Telecommunications Development B.V. som kontrollerar CJSC “Indigo Tajikistan” (Tcell), är inte längre giltig. Överenskommelsen från september 2016 har löpt ut eftersom den tadzjikiska konkurrensmyndigheten inte har svarat inom den angivna tidsramen.

– Vi har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att stänga den här affären. Den föreslagna köparen av vårt ägarintresse i Tcell, AKFED, är en etablerad investerare i regionen med ett flertal bolag i sin portfölj och har varit delägare sedan starten i Tcell. Vi ser nu över alternativa lösningar för ägarstrukturen i Tcell, säger Emil Nilsson, Senior Vice President, chef för region Eurasien.
 
Den tadzjikiska verksamheten redovisas som avvecklad verksamhet och det bokförda värdet av Telia Companys ägarintresse har justerats till noll. I överenskommelsen som kommunicerades den 7 september 2016, uppgavs det överenskomna aktievärdet av Telia Companys ägarandel till cirka USD 13 miljoner.
 
Telia Company vidhåller ambitionen att, över tid, lämna den eurasiska marknaden för att fokusera på våra marknader i Norden och Baltikum enligt strategin om att skapa den nya generationens telekombolag.
 
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

 
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.