Telia Company utnyttjar mandat för återköp av aktier för att täcka åtaganden enligt ”Långsiktigt incitamentsprogram 2014/2017”

Styrelsen har beslutat att utnyttja mandatet att återköpa aktier vilket godkändes på Årsstämman den 5 april 2017.

För att täcka åtaganden enligt det av årsstämman 2014 beslutade ”Långsiktigt incitamentsprogram 2014/2017”, har styrelsen beslutat att återköpa maximalt 112 148 aktier. Återköpen kommer att ske mellan den 28 april och 10 maj 2017. Återköpen görs på Nasdaq Stockholm till för var tid gällande intervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Det totala antalet registrerade aktier i Telia Company är 4 330 084 781. Bolaget innehar inga egna aktier.
  
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på
 Twitter @Teliacompany.

   
   
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.