Bolagsstämman i Turkcell godkände utdelningsförslag

Turkcells bolagsstämma godkände under gårdagen utdelning för räkenskapsåret 2016 i enlighet med förslaget från Turkcell Holding.

Totalt kommer Turkcell att betala en utdelning på 3 000 MTRY, där Telia Companys andel är 930 MTRY.
Baserat på en växelkurs för TRY/SEK på 2,48 motsvarar Telia Companys andel cirka 2 300 MSEK före skatt och cirka 2 100 MSEK efter skatt.
  
– Vi är nöjda med att vi kunde komma överens om en utdelning bland aktieägarna i Turkcell Holding och att bolagsstämman i Turkcell gick som förväntat, säger Johan Dennelind, vd Telia Company, och fortsätter:
– Vi arbetar hårt för att återställa en normal, god bolagsstyrning i Turkcell med aktieägarrepresentanter i styrelsen så att vi kan uppnå en optimal kapitalstruktur i Turkcell.
 
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök
Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

 
 
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
  
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.