Telia Company förvärvar finska ICT-företaget Nebula

Telia Company förvärvar 100 procent av finska Nebula Top Oy som erbjuder molnbaserade tjänster till SME och SoHo-segmenten, för 165 MEUR på skuld- och kassafri bas. Förvärvet stärker Telias position i Finland på marknaden för små- och medelstora företag.

Nebula Top Oy som grundades 1997 erbjuder automatiserade och standardiserade molninfrastrukturtjänster med ett starkt fokus på en kundcentrerad modell. Företaget har 145 anställda och cirka 44 000 kunder som genererar 90 procent återkommande abonnemangsbaserade intäkter.
 
Nebulas nettoomsättning 2016 var 35,1 MEUR med ett justerat EBITDA på 13,5 MEUR. Det överenskomna priset motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 12,8x baserat på Nebulas resultat för 2016, utan hänsyn till synergieffekter. Telia Company förväntar sig synergier på över 10 MEUR inom en treårsperiod genom korsförsäljning och lägre produktionskostnader. Under 2018 kommer Telia Company öppna ett av Finlands största datacenter för att stärka digitaliseringen och infrastrukturtjänster.
 
– Det gläder mig att välkomna Nebulas anställda och kunder till Telia Company. Detta är ytterligare ett viktigt steg för att förbättra kundupplevelsen - att addera en komplett portfölj av kostnadseffektiva och högt uppskattade tjänster. Vi ser fram emot att arbeta med och lära oss av Nebulas mycket kompetenta personal, säger Johan Dennelind, vd Telia Company.
 
Förvärvet av Nebula Top Oy från majoritetsägaren Ratos och andra minoritetsägare är föremål för godkännande av det finska Konkurrens- och Konsumentverket, och förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2017.
 
Efter ett lyckat byte av varumärke i mars 2017 fortsätter Telia att utveckla och förbättra tjänsterna till de finska kunderna.
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
 
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
 
 
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på
www.teliacompany.com.