Telia Company har återköpt egna aktier för att täcka åtaganden enligt ”Långsiktigt incitamentsprogram 2014/2017”

Telia Company AB har idag återköpt 108 171 aktier till en snittkurs på 36,1906 SEK. Bolagets innehav av egna aktier uppgår därmed till 108 171.

Aktierna avses distribueras till deltagarna i ”Långsiktigt incitamentsprogram 2013/2016” senast den 26 maj 2017. Det totala antalet registrerade aktier i Telia Company, inklusive de av bolaget återköpta, uppgår till
4 330 084 781.
  
  
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
   
   
   
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.