Försäljning av Sergel till Marginalen nu slutförd

Försäljningen av Sergel Group till Marginalen har i dag, den 30 juni 2017, slutförts. Affären meddelades i juni 2016 och har sedan dess granskats av berörda myndigheter. Ett slutligt godkännande lämnades den 14 juni 2017.

Beslutet att sälja Telia Companys kredithanterings- och fordringsköpsverksamhet i Norden och Baltikum, fattades sedan en intern översyn dragit slutsatsen att Sergel inte var en del av företagets kärnverksamhet. Eftersom Sergels tjänster även i fortsättningen kommer att vara viktiga för Telia Company, har ett avtal om fortsatt tillhandahållande av kredithanterings-, fordringsköps- och clearinghousetjänster slutits.
 
Försäljningen av Sergel leder till att Telia Company’s nettoskuld minskar med cirka 2 GSEK och till en positiv förväntad resultateffekt om cirka 1 GSEK.
 
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på
Twitter @Teliacompany.
 
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
 
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.